Obiective PLM-Adaptor
Imprimare Email

Obiectivul proiectului este pregătirea studenților în dezvoltarea produselor şi proceselor în cadrul întreprinderii virtuale folosind cunoştinţe de PLM („Product Lifecycle Management”). Activităţile din cadrul proiectului vor conduce la creşterea adaptabilităţii absolvenţilor din grupul ţintă pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului vor fi cuprinse 4 module de pregătire după cum urmează:

 

Modul 1 - Concepția şi proiectarea produselor
Primul pas în obținerea unui produs este definirea cerinţelor în funcţie de client, companie, piaţă, standarde, specificaţii cu parametri tehnici principali, definirea atât a aspectului vizual, cât şi a principalelor aspecte funcţionale. Urmează proiectarea detaliată şi dezvoltarea formei produsului. Principalul instrument este o soluţie software CAD (Computer Aided Design). Această etapă acoperă mai multe domenii inginereşti: mecanic, electric, electronic, etc.

Modul 2 - Simularea şi analiza folosind prototipul virtual
După ce a fost obținut prototipul virtual, acesta trebuie sa fie analizat din punct de vedere al comportării sale în mediul real. În această etapă se vor face analize privind mişcări, tensiuni, deplasări, vibrații, calcul termic, aerodinamica etc., astfel încât să se simuleze exact condițiile reale în care va funcționa produsul. Etapa mai poartă numele şi de Validare Digitală şi se realizează cu soluții software numite CAE (Computer Aided Engineering).

Modul 3 - Realizarea fabricației digitale a produselor folosind prototipul virtual
După validarea digitala a produselor, acestea trec în etapa de fabricație digitala. În această etapă se vor pune bazele programării mașinilor unelte cu comandă numerică şi simularea întregii capacități de producție. Se are în vedere respectarea tuturor standardelor tehnologice concomitent cu optimizarea resurselor de producție disponibile, utilizând soluții CAM (Computer Aided Machining).

Modul 4 - Integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtuala şi managementul documentației tehnice despre produs
Pentru a avea beneficii maxime de pe urma primelor 3 module este absolut necesar să le privim ca pe un ansamblu integrat de soluții şi să se pună accentul pe managementul ciclului de viaţă al produsului. Etapa 4 de pregătire va evidenția: modul de lucru colaborativ, managementul de proiect, aplicarea normelor de calitate, refolosirea cunoștințelor, prin utilizarea solutiilor de tip PDM (Product Data Management).